VÅR; Björn Atldax & Karl Grandin

10 år av Vår i Lilla Baren.

Vår (Björn Atldax och Karl Grandin) har varit med och utformat utseendet i Lilla Baren på Riche. Under 10 års tid har de konstant levererat genialiska illustrationer till Sommarklubbarna i Lilla Baren på Riche.
Vår har med ett lekfullt och fantasirikt uttryck fångat och speglat musiken och livet i Lilla Baren. Inspirationen kommer från vitt skilda källor som Hieronymus Bosch till de Olympiska ringarna. Vår har konstant arbetat med en underliggande påminnelse om det undermedvetna, och det är lätt att förlora sig i en av deras detaljrika illustrationer. Ofta finns det ett överflöd av olika detaljer och nya upptäckter i deras illustrationer. Vår skapar verk med humor och glädjen har smittat av sig till Lilla Baren och dess gäster, nu har de försett Lilla Baren med verk under 10 års tid.
De har även försett Lilla Baren med en egen logotyp.

var Riche 210 var sommar08

var Riche Sommar 2006 300 var Riche-2014-Mantikora-01

var samlat