TRYGGA KONSUMTIONEN, LOUISE FENGER-KROG

26/5 – 1/8 2020
I Stora Baren på Restaurang Riche

Bakgrunden till vissa av Louise Fenger-Krog målningar är att inför 2000-talet försöka måla naturmåleri för
det nya milleniet – att visa på naturens absoluta och eviga relevans och grund för allt liv på jorden och bygger på gyllene
snittet. Vattnet och speglingen – förskjutningen som också reflekterar samtidens digitala parallellvärldar och det
okontrollerbara under ytan. Den gröna färgen för den nya miljömedvetenheten. Första versionen visades hos Leger 2002

#artistsforfuture
Med sin miljömedvetenhet och Trygga Konsumtionen-målning
föll det sig naturligt att Louise Fenger-Krog blev en av de mest
tongivande konstnärerna bakom #artistsforfuture som är en av
grupperna runt Greta Thunbergs #fridaysforfuture.

 

”Tankar om den politiska samtiden fick mig att parallellt med mitt natur o landskapsmåleri
– som är ett ställningstagande för
miljön –
arbeta med mer politiskt tydliga motiv som rör yttrandefriheten,
ekonomi- och energifrågorna.
Ett slags bildmässiga fusioner eller blandningar av vitt skilda bildelement som anakronistiska kommentarer till samtiden och tillägnan mina bortgångna föräldrar.”

 

Louise Fenger-Krog

SE VERKFÖRTECKNING HÄR

vid intresse vänligen kontakta Calle@riche.se

 

Fulltständigt CV Louise Fenger Krog