Tova Mozard

Tova Mozard har under en längre tid fotograferat scenografiska Hollywoodmiljöer. När hennes fotografier adderar ett lager verklighet ovanpå fiktionen uppstår ett störande möte mellan realism och fantasi. Verket ”No vacancy” föreställer motellet ur Hitchcockfilmen ”Psycho”, och är en del av vår permanenta konstsamling.

Läs mer om Tova Mozard på www.millikengallery.com