Stefano Beccari

Den 22a november 2013 kom ett nytt verk till Teaterbaren.
Skuplturen ”SVART ÄR MAKT”, av Stefano Beccari är 50 kg tung, och hänger ifrån taket i trappan till Teaterbaren.

Stefano Beccari säger ”Staven har fötts i Bohuslän för några år sedan och visats i Italien på en vandringsutställning och på några mindre samlingsutställningar
i Sverige.”

Inspiration:

Inspirationen kommer från de stavar som krigsherrar hade när de behövde visa sin makt. De riktiga var av silver/guld/elfenben men nu har den här maktstaven hittat sin plats och kan börja sända sina maktstarka vibrationer.
Photocredit; Leonardo Beccari