Sara Söderberg

Sara Söderberg undersöker genom sitt arbete människors personliga förhållande till rum och de materiella ting som bidrar med lager av värde och mening i de ritualer vi bygger våra liv kring. Hon tog sin kandidatexamen från Keramik och Glas på Konstfack 2015, och studerar nu på masterprogrammet CRAFT! på Konstfack.

Relationen till materialitet är lika intim som allmänmänskligt monumental. Materiella objekt innehåller praktiska såväl som symboliska värden och vi möter dem överallt. Många av vardagens händelser ämnar att tillgodose olika behov och beroende på hur verktyget är upplever vi dem på olika sätt. Allt handlar om det subjektiva förhållandet till rum där bruksobjekten tjänar som medlare mellan människor samt mellan människa och behov. En taktil upplevelse av rum och material kan skapa en lyhörd sinnesstämning som förskjuter vår perception och bjuder in till en plats där vi vill svara på frågorna från de historier vi känner berättas i detaljerna. Detaljer som alltid speglar dess skapares blick och refererar till hennes behov och fantasier. Min blick uttrycker genom de keramiska detaljerna värdet av humor som omfamnar mänsklighet, lust och generositet i skapandet av rumsliga miljöer och minnet av dem.