Konstnär: Roger AnderssonMedia: MåleriDatum: 2000

Roger Andersson

Down On Your Knees är ett konstverk som återfinns på Teatergrillens herrtoalett. Roger Andersson har glaserat toalettstolen invändigt. De dekorativa delftblå bilderna påminner om barnbokens sagovärldar och associerar också till porslinsmåleriets estetik.

Men i botten ligger ett spädbarn och ovanför står tre figurer och klär av sig. Bland den tillsynes vackra växtligheten, som vid närmare betrak- telse visar sig vara ogräs, ligger rakblad. Estetiken döljer, för att sedan skapa en spännande kollision mellan dystopi och utopi, mellan det sköna och det smutsiga, det trygga och det farliga. Världen är inte vad den verkar. En grym realism har trängt in i sagolandskapet.

I Roger Anderssons installationer, skulpturer och bilder återkommer ofta motpoler där kontrastverkan mellan det skenbara och själva innehållet ställs mot varandra. Estetiken och titlarna sammanblandar olika världar och referenser och skapar en slags hybridform av högt och lågt, av fara och trygghet, av fint och fult.

Roger_Andersson_219x220

Fakta:

Roger Andersson är född 1966 och har studerat på Konsthögskolan i Stockholm. Han bor och arbetar i Stockholm. Roger Andersson har haft utställningar på Galleri Magnus Karlsson, Gal- leri Andreas Brändström, Konstakuten, Hales Gal- lery i London samt Sara Meltzer Gallery i New York. Han finns represen- terad på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm.

Boka bord idag!

Riche är en samlingsplats och hos oss kan du i princip spendera hela din vakna tid. Gör en bordsbokning idag så har du något gott att se fram emot. 

Andra konstverk

preview image
Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin. Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image". Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.