Roger Andersson

Down On Your Knees är ett konstverk som återfinns på Teatergrillens herrtoalett. Roger Andersson har glaserat toalettstolen invändigt. De dekorativa delftblå bilderna påminner om barnbokens sagovärldar och associerar också till porslinsmåleriets estetik.

Men i botten ligger ett spädbarn och ovanför står tre figurer och klär av sig. Bland den tillsynes vackra växtligheten, som vid närmare betrak- telse visar sig vara ogräs, ligger rakblad. Estetiken döljer, för att sedan skapa en spännande kollision mellan dystopi och utopi, mellan det sköna och det smutsiga, det trygga och det farliga. Världen är inte vad den verkar. En grym realism har trängt in i sagolandskapet.

I Roger Anderssons installationer, skulpturer och bilder återkommer ofta motpoler där kontrastverkan mellan det skenbara och själva innehållet ställs mot varandra. Estetiken och titlarna sammanblandar olika världar och referenser och skapar en slags hybridform av högt och lågt, av fara och trygghet, av fint och fult.