Konstnär: Andreas GedinMedia: ÖvrigtDatum: 2022

Rilkes hundar på Riche

Rilkes hundar på Riche
22 november – 5 december, 2022
Lilla Baren, Riche

Rilkes hundar på Riche är en samlingsutställning med 10 konstnärer som alla är med i publikationen Rilkes hundar. Publikationen gavs ut under pandemin av Bokförlaget Faethon men fick inte möjlighet att lanseras fullt ut, därför uppmärksammas den nu. Utställningskollektivet Kamarade var med i redaktionen för Rilkes Hundar och bjöd då in en grupp konstnärer att medverka. Kamarade har i dialog med Calle Carboni (konstansvarig på Riche) sammanställt en utställning som visar en bredd av konstnärliga uttryck.

VERKLISTA

Utställningen, liksom publikationen, tar avstamp i Rainer Maria Rilkes ickeroman Malte Laurids Brigges anteckningar. Den skildrar en ung man med författarambitioner som kommit till Paris, där han i utanförskap och fattigdom försöker förstå sig själv och tillvaron.
I en tidig scen ligger Malte sömnlös på natten med öppet fönster. Ljudintrycken från gatan övermannar honom och gränserna mellan inre och yttre suddas ut:

Spårvagnar störtar dånande genom mitt rum. Bilar kör tvärs över mig. En dörr slår igen. Någonstans krossas en fönsterruta, jag hör de stora skärvorna skratta, småsplittret kiknar […] Någon ropar. Folk springer, hinner ifatt varann. En hund skäller. Vilken lättnad: en hund.

Publikationen Rilkes hundar är utgiven av bokförlaget Faethon, 2021 med en redaktion bestående av Jan Arnald, Petra Gipp, Lukas Göthman, Ingemar Haag, Jan Holmgaard och Kamarade. Tanken med Rilkes Hundar är att hitta nya utgångspunkter för ett gränsöverskridande och experimentellt tänkande kring estetiska frågor. Utställningen Rilkes hundar på Riche är ett fristående initiativ.

MEDVERKANDE;

Dimen Abdulla

Nadine Byrne

Thomas Elovsson

Jens Fänge

Andreas Gedin

Henning Hamilton

Malin Hederus

Johan Nobell

Linda Pedersen

Emanuel Röhss

Om titeln Rilkes Hundar;

I Rilkes konstnärliga studie över människans existentiella villkor, ständigt på gränsen till desorientering, utanförskap, förfrämligande och död, erbjuder just hundarna märkligt nog en fixpunkt av trygghet, gemenskap och identitet genom berättelsen om Malte.

 

 

 

Carl Carboni ansvarar för konsten på Svenska Brasserier där Lilla Baren på Riche ingår och har sedan 2019 sammanställt över 150 utställningar.

Kamarade har gjort utställningar och projekt sedan 2010 och drivs av konstnären Anna Kleberg Tham, konstvetaren Amelie Edlund och grafiska formgivaren Maja Kölqvist.

Dimen Abdulla är konstnären och dramatikern som ställer frågor om samtidens livslögner och fasadbyggen. Genom att skapa världar som vänder sig både utåt och inåt utforskar hon människans desperata försök att ta kontroll över sig själv och tillvaron.

 

Nadine Byrne är en konstnär och kompositör vars interdisciplinära konstnärliga praktik innehåller bl.a ljud, skulptur, performance och video. Hennes arbete utforskar teman som minne, sorg och förlust samt det inneboende språk och historia som finns i material och gester.

 

Thomas Elovssons arbeten handlar om förutsättningar för konstskapande. Genom att relatera till existerande konstverk och citat av andra konstnärer fungerar hans arbeten som en fortsättning på dessa.

Jens Fänge I Fänges bildvärld samsas element från avlägsna platser i tid och rum. Återkommande gestalter, mönster och kompositioner i skilda sammanhang och perspektiv återskapar möten och berättelser som fallit isär.

Andreas Gedin är konstnär och skribent och har varit verksam sedan början av 90-talet. Hans arbeten, i skilda material, kretsar kring kommunikation, representation, logistik, text och maktrelationer.

Henning Hamilton är skulptören och tecknaren som pusslar samman funnet material till både tvådimensionella och tredimensionella verk i försök att komma åt andra dimensioner. Henning arbetar också tillsammans med konstnären Linda Pedersen under duo namnet Hamilton & Pedersen.

Malin Hederus Med en bakgrund huvudsakligen inom sömnad och kläddesign utgår Hederus ofta från textila material i sitt konstnärskap. Hon intresserar sig för materialets skulpturala aspekter liksom dess kopplingar till våra minnen och känslor.

Johan Nobell är målare vars verk utgår ifrån allegorier över död och natur. De detaljerade målningarna är emblematiska och använder motiv från kroppen och landskapet som en anatomisk scenografi.

Linda Pedersen är skulptören med trä som huvudnummer, genom att såga, karva, borra och slipa formger hon sina känslor, minnen och existentiella tankar. Linda arbetar också tillsammans med konstnären Henning Hamilton under duo namnet Hamilton & Pedersen

Emanuel Röhss verk väver samman imaginära miljöer och fysiska platser, det förflutna och det framtida, fiktion och verklighet. I Röhss arbeten ingår skulptur, måleri, installation och rörliga bilder. Material och medium skiftar beroende på sammanhangets och platsens specifika förutsättningar.

Boka bord idag!

Riche är en samlingsplats och hos oss kan du i princip spendera hela din vakna tid. Gör en bordsbokning idag så har du något gott att se fram emot. 

Andra konstverk

preview image
Konstnär: Andreas RibbungMedia: MåleriDatum: 2023

”Painting processes” av Andreas Ribbung

När Andreas Ribbung erbjöds att visa sitt måleri på tunnelbanestationen Gärdet och skulle välja ut målningar som skulle sitta i långa rader bestämde han sig för att göra två nya målningar och dokumentera dem under processen. Resultatet blev en serie bilder av samma målning där man kan se hur den växer fram. Efter detta fortsatte Andreas att måla en serie nya målningar som hela tiden dokumenterades.
preview image
Konstnär: Achtung InternetMedia: InstallationDatum: 2023

Achtung Internet

chtung Internet utforskar gränssnittet mellan vår digitala och analoga verklighet. Den moderna människan skiftar planlöst mellan en fragmenterad buffé av intryck från ett allt mer växande parallellt universum, och en fysisk värld med tydliga begränsningar. Gränsen mellan ”verkligheten” och cyberspace blir suddigare och suddigare för varje år som går. En ny paradigm håller på att ta form och människans växtvärk skapar ett vakuum för en lägre stående gestalt att frodas i.
preview image
Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin. Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image". Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.
Book a table