Konstnär: MICHAEL McLAINMedia: FotografiDatum: 2017

All part of it, utställning med Michael McLain i Lilla Baren, Riche (15.02.17-15.03.17)

Michael McLain (född 1951) är en ”American living in Stockholm” som arbetar som frilansande fotograf.
Utställningen “All part of it“ är en samling retrospektiva fotografier som är tagna i Sverige mellan åren 1979 och 2010. Varje fotografi är ett spontant ögonblick, verken fungerar inte bara som en historisk avbildning av just det ögonblicket utan bilden fungerar även som universella ögonblick som har upplevts av (och kan kännas igen av) oss alla.
Förhoppningsvis kan dessa bilder berätta en historia och inspirera oss att titta runt och vara mer närvarande i det som sker runtomkring oss i våra liv. Dessa 16 fotografier är inte bara gåvor av ljus och skugga, de är definitivt ”All part of it” … livet.


Michael McLain är en fotograf som fokuserar på ljuset. Han definierar sig som ”American living in Stockholm”, och med detta så följer en naturlig nyfikenhet på ”det svenska”.
Under de decennier han levt och verkat i Stockholm så har han lyckats porträttera en del av Sverige med en objektiv blick. Denna blick fångar upp detaljer som kanske inte är anmärkningsvärda i första anblicken, men när de fångas upp av McLain ter sig som spektakulära.

I utställningen finns verk som verkligen inte känns som att de porträtterar en del av det moderna Sverige, i ett av verken möts vi av en hårt arbetande småbarnsfar i en verkstadsoverall med en luva som känns som hämtad ur en roman av Jules Vernes. Mannen i verket arbetar med lösningsmedel och kan bara utföra detta arbete några timmar per dag, eftersom det sliter så hårt på kroppen, allt känns som en del av en industriell tidsperiod som vi lämnat bakom oss. För att få mat på bordet så är man villig att riskera sin egen hälsa för att den kommande generationen ska få en bättre vardag.

McLain har hittat detta livsöde och lyft fram det på ett sätt som verkligen slår betraktaren.

I ett annat verk ser vi en man blicka ner mot oss från ett bord, mannen är överdekorerad med medaljer och uppklädd i en uniform och placerad i en omgivning som känns som hämtad från en film om Ryssland. McLain har hittat detta motiv på ett fik i Uppsala. Som betraktare kastas man in i möten av skiftande slag och fascineras av mångfalden i just… livet. ”It´s all part of it” konstaterar McLain leende.

McLain har ett exceptionellt öga att fånga personligheter eller udda motiv. Men han har även en fascination för ljuset; ”Få saker kan väcka mitt intresse mer än vackert ljus” säger han. Han beskriver sin yrkesbana som mer än tre decennier karriär med ljus.
Man märker fascinationen i hans verk där han ibland reproducerar det i studion och via ljuset gör det möjligt att gestalta och ge mening till föremål, människor och situationer.  Andra verk speglar ljuset i det ögonblicket, just när det inträffar … naturligt. Oavsett situationen, ljus och skugga är något som ständigt definierar hur McLain upplever livet. De är även de främsta verktygen för hans fotografering, ljus och skugga är en integrerad del av den kreativa processen.

Se en fin presentation av alla verk här

Boka bord idag!

Riche är en samlingsplats och hos oss kan du i princip spendera hela din vakna tid. Gör en bordsbokning idag så har du något gott att se fram emot. 

Andra konstverk

preview image
Konstnär: Andreas RibbungMedia: MåleriDatum: 2023

”Painting processes” av Andreas Ribbung

När Andreas Ribbung erbjöds att visa sitt måleri på tunnelbanestationen Gärdet och skulle välja ut målningar som skulle sitta i långa rader bestämde han sig för att göra två nya målningar och dokumentera dem under processen. Resultatet blev en serie bilder av samma målning där man kan se hur den växer fram. Efter detta fortsatte Andreas att måla en serie nya målningar som hela tiden dokumenterades.
preview image
Konstnär: Achtung InternetMedia: InstallationDatum: 2023

Achtung Internet

chtung Internet utforskar gränssnittet mellan vår digitala och analoga verklighet. Den moderna människan skiftar planlöst mellan en fragmenterad buffé av intryck från ett allt mer växande parallellt universum, och en fysisk värld med tydliga begränsningar. Gränsen mellan ”verkligheten” och cyberspace blir suddigare och suddigare för varje år som går. En ny paradigm håller på att ta form och människans växtvärk skapar ett vakuum för en lägre stående gestalt att frodas i.
preview image
Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin. Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image". Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.
Book a table