Pär Strömberg

Pärs måleri bygger på registreringen, fysiskt och psykiskt, av det
skandinaviska landskapet. I Pärs måleri framhävs naturens harmoni som
starkt kontrasterar den urbana vardag vi lever i idag. I samband med Pär Strömbergs hyllade utställning på Restaurang Riche så har vi valt att köpa in ett av hans verk.

Mer info om Pär Strömberg hittar ni här;
http://parstromberg.se/wp/