Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

Adam Lexar (1991) bor och är verksam i Malmö.
I sitt konstnärliga arbete söker Adam representation i olika former där han bland undersöker och utmanar hur det tvådimensionella motivet kan se ut och tolkas genom måleri. För att hitta referensmaterial och upptäcka spännande representationer  spenderar Adam mycket tid på nätet från och tittar på bortglömda fotobloggar .
Adam är intresserad av  hur motiv kan generera olika känslor och föreställningar, och får mycket inspiration av internetkultur och amatörfotografi där många bilder ofta känns spontana och slumpartade.

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin.
Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image”. Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.
Motiven befinner sig mellan det abstrakta och figurativa, och det är i detta tillstånd det blir spännande representation och tolkningsmöjligheter mellan språk, maskin och bild. Målningarna blir uppenbara exempel på när språket inte räcker till och ger istället sneda och diffusa bilder av skrivna meningar som tagit oförutsägbara vändningar.
Texten och meningarna som matats in kommer från spontana reflektioner från konstnären, men detta blandas med lekar med språkliga beskrivningar av känslor och en generell nyfikenhet på huruvida språket kan översättas till bild. Alla titlar på målningarna är de exakta orden som Adam matat in i programmet, vars genererade bilder Adam använt som utgångspunkt när jag skapat målningarna.

Boka bord idag!

Riche är en samlingsplats och hos oss kan du i princip spendera hela din vakna tid. Gör en bordsbokning idag så har du något gott att se fram emot. 

Andra konstverk

preview image
Konstnär: Andreas RibbungMedia: MåleriDatum: 2023

”Painting processes” av Andreas Ribbung

När Andreas Ribbung erbjöds att visa sitt måleri på tunnelbanestationen Gärdet och skulle välja ut målningar som skulle sitta i långa rader bestämde han sig för att göra två nya målningar och dokumentera dem under processen. Resultatet blev en serie bilder av samma målning där man kan se hur den växer fram. Efter detta fortsatte Andreas att måla en serie nya målningar som hela tiden dokumenterades.
preview image
Konstnär: Achtung InternetMedia: InstallationDatum: 2023

Achtung Internet

chtung Internet utforskar gränssnittet mellan vår digitala och analoga verklighet. Den moderna människan skiftar planlöst mellan en fragmenterad buffé av intryck från ett allt mer växande parallellt universum, och en fysisk värld med tydliga begränsningar. Gränsen mellan ”verkligheten” och cyberspace blir suddigare och suddigare för varje år som går. En ny paradigm håller på att ta form och människans växtvärk skapar ett vakuum för en lägre stående gestalt att frodas i.
preview image
Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin. Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image". Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.
Book a table