Olle Lundin, Christoph Fielder

Burlesk är en konstform som utövats i mer än ett sekel, och som är sprungen ur varietéteatern. Idag befinner vi oss i det som kallas för tredje vågen av burlesk, där fixstjärnor som Dita von Teese och Christina Aguilera varit med om att sprida konstformen till en bredare publik. Den första storhetstiden i USA, det land där burlesken haft störst genomslag, var under perioden 1860-1880, det vill säga direkt efter det amerikanska inbördeskriget. Den andra storhetstiden utspelade sig mellan 1920 och 1940. Det är intressant att notera att dessa perioder är alla präglade av ekonomisk kris, utbredd fattigdom och massiv arbetslöshet, men samtidigt perioder då de feministiska rörelserna gjort stora framsteg. 

Fotografen Olle Lundin och författaren Cristoph Fielder följde med Sveriges första burleskgrupp, The Amazing Knicker Kittens Burlesque Revue, till Las Vegas. Där dokumenterade de festivalen The Burlesque Hall of Fame, där gruppen vann utmärkelsen Most Classic Burlesque 2009. 

Resan resulterade, förutom utmärkelsen, i en utställning och en fotobok om burlesk, med bilder av Olle Lundin och texter av Christoph Fielder, som gavs ut under 2011.