Olle Borg visar ”Ingens Ansikte” på Teatergrillen

02.11.2021 – 15.01.2022

Olle Borgs verk följer ett eget mönster och på ett stringent sätt har han skapat ett unikt uttryck.

Olle Borg (f. 1960) bor och arbetar i Stockholm.
Svensk målare, utbildad Åke Pernbys målarskola 1982-1983. Konstakademin 1983-1988.
Mönstren i hans tavlor är baserade på komplexa talserier och har byggts upp i lager på lager av färg. Namnen på verken är också grundade på talserier. Själv framhåller Olle Borg matematik och alkemi som sina två stora inspirationskällor.
Hans abstrakta och nonfigurativa måleri innehåller inte några föreställande inslag men är fylld med symbolik. Konstverken består ofta av geometriska mönster som repeteras och förskjuts.  Det konstnärliga subjektet ställs åt sidan för en mer undersökande attityd.
Olle Borg är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm med examen 1988. Sedan dess har han ställt ut både i Sverige, runtom i Europa och USA

Verklista