Nick Renshaw

Nick Renshaws arbeten innefattar ofta stora och små skulpterade figurer, där paralleller kan dras till den kinesiska terracotta-armén i Qin Shi Hung. Skillnaden är att Renshaws figurer snarare ter sig oskuldsfulla än krigiska.

Framställningsmetoden varierar från alster till alster, men Renshaw förklarar själv sin process som ”Tensions brought about by combining contrasting organic och industrial ways of making…”