ON NATURE av Martin Vallin

We never belonged to you.
You never found us
It was always the other way round.

The Moment, Margaret Atwood

On Nature är en organisk dialog om förhållandet mellan människa och natur. I 16 verk dekonstruerar fotograf Martin Vallin den traditionella uppdelningen mellan natur och kultur. I klassiska kompositioner förs mänskliga avtryck samman med biologiska beståndsdelar från naturen: improviserade former från Manchesters bakgator och öde stränder i Montauk, spår från New Yorks parker och rännstensrester i Paris.
”Jag är intresserad över formerna människan tvingar in naturen i, samtidigt som det sätt vi organiserar och komponerar på har sitt egentliga ursprung därifrån. Det förvandlas till ett organiskt kretslopp. Men från vilket håll är påverkan starkast? Kanske är vi, som filosofen Whitehead diskuterade, inte strikt uppdelade i subjekt och objekt, utan snarare en ständigt skiftande kombination, som påverkar varandra och tillsammans bildar nya former.”
Martin Vallin är baserad i Stockholm, Paris och New York, och jobbar bland annat tillsammans med MoMA, Louis Vuitton, Givenchy och Nike.

ON NATURE av Martin Vallin