Martin Gustavsson – Frukternas Estetik i en Bar – på Teatergrillen

Teatergrillen visar stolt upp verk av Martin Gustavsson.
”Frukternas Estetik i en Bar” visas från den 15 februari till den 15 april.

Mer om ”Frukternas Estetik i en Bar”

Vindruvor och blommor samt porträtt av en ung man i olika tillstånd av berusning, kanske av lust,  kanske vin eller sång, kanske av helt andra anledningar. Dessa målningar bildar stommen i den utställning som visas på Teatergrillen februari till april.

De är del av en större målerisvit kallad ’The Aesthetics of Fruit’ av Martin Gustavsson som behandlar frågor kring representation och visibilitet. Serien förhåller sig till måleriets unika möjlighet att beskriva det synliga men också osynliga i hur vi benämner världen omkring oss. Hur kan vi representera och synliggöra det som inte syns?

Mer om Martin Gustavsson

I utställningen finns ett måleri som gestaltar skönhet, skörhet, åtrå och förgänglighet,
ämnen som har funnits och undersökts i Gustavssons konstnärskap genom åren.
Kroppens skönhet, begär och förgänglighet, ofta i form av detaljer, porträtt, blommor etc förekommer ofta i Gustavssons ikonografi. I målningarna uppstår olika mönster och former där såväl kroppens som blommans rörelse är närvarande, som i en sorts vågrörelse eller övergång från ett tillstånd till ett annat.

Martin Gustavsson är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Middlesex University, London
och har ställt ut i Sverige och internationellt sedan 1990-talet. Han bor och är verksam i London och Stockholm.