Justin Robertson

En utställning av prints och oljemålningar av Justin

Robertson.

Justin Robertson (född 1968) har haft en hyllad utställning
på Maurice Einhardt Neu gallery i London, och tar nu med sig sina verk till
Lilla Baren på Riche, för att visa i Stockholm.

Hans verk utforskar den fantastiska värld där det mänskliga
intellektet vänder sig utåt för att leta efter mysterium i denna tid där
vetenskapen är normativ.  Denna samling
hyllar fantasins möjligheter och snuddar vid två ämnen som all god konst borde;
döden och monster.

Teman omfattar magi, besatthet, det övernaturliga,
fantasi-varelser, troendets historia, det irrationella, förgångna tider och
kulturer och utomjordingar.

Justin hämtar inspiration och influeras av femtiotals science
fiction, dystopisk litteratur, stenålderns grottmålningar, folkkonst, olika
avbildningar av fantasi-varelser från medeltiden till den elisabetanska/jakobinska
eran, grekiska myter,

– ja, kort sagt det mesta där fantasin tillåtits att
utforska utöver det kända för att skapa sin egen vision av verkligheten, en
blandning av skräck, mysterium och under.