Jonas Nobel

Om man svänger runt ett gathörn i London kan man plötsligt hamna i en annan värld. Denna känsla uppstår också på väg mellan Lilla Baren och köksavdelningen. Plötsligt befinner man sig i en dunkel vrå och två gatlyktor sprider ett blått sken. Den spöklika atmosfären är skapad av Jonas Nobel.

Direkt på den svartmålade väggen av fragmentarisk tegelimitation är en affisch uppklistrad. Affischen som också anger verkets titel, The Struggle for an idea worth fighting for continues, för återigen tankarna till gaturummets verklighet. Titelns kryptiska budskap leder i olika riktningar och refererar till den konstnärliga processen, politik och so- cialt ansvar. Vad ska man kämpa för? Vad är viktigt?

Jonas Nobel arbetar med installationer, collage, teckningar och skulpturer. I hans konst kombineras ofta material och maskintillverka- de föremål till ett slags tredimensionella col- lage som med tänkvärda titlar skapar många associationer hos betraktaren.

The struggle for an idea worth fighting for continues , 2007, installation mellan Lilla Baren och köket. Bemålade väggar och tak, tegelimitation i svart, gatlyktor, affisch.