Jonas Dahlberg

I restaurangen, baren och Lilla Baren på Riche finns övervakningsmonitorer placerades som visar olika vyer av restaurangens toaletter. Vyerna varierar från de enskilda toalettbåsen till handfaten och ses snett ovanifrån. Dock visar sig aldrig några människor på bilderna.

Inne i varje bås och utanför finns inglasade småskaliga modeller placerade och det är dessa som bevakas. Att som åskådare vara utanför verket för att sedan byta position och tro att man ska bli filmad när man är på toaletten skapar en osäkerhet och en skiftande maktposition. När det senare visar sig att det är modeller som bevakas lyfts paranoida inslag fram samtidigt som det väcker tankar kring fiktion och verklighet, det privata och det offentliga; om att vara övervakad, att tro att man är övervakad. Verket skapar en slags trick of the mind-känsla.

Upplevelsen väcker många frågor om samhället och bevakning, om säkerhet och integritet. Dessa kvaliteter är återkommande i Jonas Dahlbergs konst; de mångfacetterade tolkningsmöjligheterna och synliggörandet av samhälleliga frågeställningar.

I utställningen Invisible Cities på Moderna Museet 2005 arbetade Jonas Dahlberg med de små samhällena – städerna vi sällan ser i media, de osynliga stadslandskapen – i form av fotografier och videoinstallationer. I fotoserien Location Studies manipulerades bilderna genom att identifierbara element som fönster och dörrar togs bort från husfasaderna. Detta skapade en känsla av hur det bekanta görs obekant – vad Freud kallar för unheimlich. Det uppstår en kuslig, mardrömslik atmosfär där man nästan känner igen sig, men inte riktigt. I sitt intresse för att lyfta fram det som vi sällan ser och ifrågasätter, utifrån vem det är som ser, förvandlas det vanliga genom denna process till något som känns underligt och kusligt. Ofta är det en ödslighet och en anonymitet som frammanar känslorna. Blicken, hur seendet skapar olika maktförhållanden, hur dessa förändrar de olika relationerna mellan åskådaren och det sedda, används ofta som en aktiv del i verken och gör betraktaren delaktig och medveten.