Jens Fänge Teatergrillen

Jens Fänge Teatergrillen
27.04.2022 – 27.06.2022

Jens Fänges tredimensionella målningar välkomnar betraktaren in i drömlandskap där återkommande figurer, ansikten och möbler tycks sväva över glesa möblerade interiörer eller abstrakta bakgrunder. Jens Fänge bygger och ”befolkar” flera plan inom varje komposition genom effekter som att använda små trä- och kopparelement. På detta vis tänjer Fänge gränserna för målerisk dimensionalitet och förlänger sina fiktiva världar bortom det typiskt hermetiska bildplanet och in i det verkliga rummet.
Jens verk bjuder in till andra världar där det är lätt att förbli kvar.

Verkförteckning