Konstnär: Gunilla KlingbergMedia: KollageDatum: 2012

Gunilla Klingberg

Det stora välvda fönstret i restaurangen har ett vackert orangefärgat mönster skapat av Gunilla Klingberg. Mönstret för associationerna till det kända mantrat Aum och österländsk filosofi. Vad man först tror är ett sirligt dekorativt mönster visar sig vid närmare titt vara uppbyggt av varumärkeslogotyper. Dock inga lyxmärken utan från vardagliga lågprisaffärer som Lidl, Tesco och Sparlivs.

I Gunilla Klingbergs verk är sammanförandet av österländsk estetik och religion med västerlandets konsumtionssamhälle ett återkommande tema. Formspråket för tankarna till sjuttiotalet och new age-rörelsen. Stora varumärkeslogotyper sammanflätas rent grafiskt till abstrakta mönster. Formationerna ger associationer till kretslopp och skapar ett slags meditativ effekt. Vi blir hänförda av någonting vi ser varje dag, omstöpt i ny form. Verken väcker intressanta frågor om religion, nyandlighet och konsumtion.

Boka bord idag!

Riche är en samlingsplats och hos oss kan du i princip spendera hela din vakna tid. Gör en bordsbokning idag så har du något gott att se fram emot. 

Andra konstverk

preview image
Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin. Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image". Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.