Gunilla Klingberg

Det stora välvda fönstret i restaurangen har ett vackert orangefärgat mönster skapat av Gunilla Klingberg. Mönstret för associationerna till det kända mantrat Aum och österländsk filosofi. Vad man först tror är ett sirligt dekorativt mönster visar sig vid närmare titt vara uppbyggt av varumärkeslogotyper. Dock inga lyxmärken utan från vardagliga lågprisaffärer som Lidl, Tesco och Sparlivs.

I Gunilla Klingbergs verk är sammanförandet av österländsk estetik och religion med västerlandets konsumtionssamhälle ett återkommande tema. Formspråket för tankarna till sjuttiotalet och new age-rörelsen. Stora varumärkeslogotyper sammanflätas rent grafiskt till abstrakta mönster. Formationerna ger associationer till kretslopp och skapar ett slags meditativ effekt. Vi blir hänförda av någonting vi ser varje dag, omstöpt i ny form. Verken väcker intressanta frågor om religion, nyandlighet och konsumtion.