Göran Broberg, Monochrome Chronicle, fotoutställning

Fotoutställning i Lilla Baren med Göran Broberg, fotografen bakom Monochrome Chronicle No. 5 (som är en stilig vinnare av många internationella utmärkelser, en svartvit fotografisk tidning om bandet The Hives).

”Monochrome Chronicle är något att ha och hålla fast att du kan behålla när alla hårddiskar har kraschat. Riktigt skit. Som kärleksbrev mellan dina föräldrar som inte är en lång raderad e-posttråd. Lenge leve det här fysiska objektet som är gjort av trädstammar och bläckfisksbläck ” – The Hives

Förbered dig på en fotoutställning och en chans att läsa väl genomtänkta ord av trollkarlarna som visas, och chansen att se dina hjältar i närbild.

 

här är några av lovorden om verken;

årets bästa hantverk inom reklamfoto

årets stillbild 2019

Guldäggsvinnare 2016-2017 I hantverk (foto)

https://guldagget.se/vinnare/?sok=the+monochrome+chronicle

https://guldagget.se/vinnare/the-wall-of-death/

Och en dikt av Bob Hansson til The Wall Of Death

https://www.youtube.com/watch?v=7QrIgiGDog0&t=46s

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

 

Photo exhibition with Göran Broberg, the photographer behind The Monochrome Chronicle No. 5 (classy winner of many international awards, the black and white photographic journal about The Hives).

”The Monochrome Chronicle is something to have and to hold that you can keep after all your hard drives have crashed. Real shit. Like the love letters between your parents that are not a long deleted email thread. Long live this physical object made from the trunks of trees and the ink of squids.” – The Hives

So pack your bags and prepare yourself for  a photo exhibition and a chance to read well thought-out words of the wizards portrayed, and the chance to see your heroes close up.