Konstnär: Frida FjellmanMedia: SkulpturDatum: 2021

Frida Fjellman, Decopunk

Decopunk/Technobarock på Riche (& Teatergrillen)

20.04.2021 – 01.07.2021.

I mitt arbete har jag återkommande tagit fasta på det som upplevs som för mycket. Jag intresserar mig för det som tar plats, det överdådiga men ibland också för det sensitiva och lite nerviga. Att fortsätta där jag är upplärd i att sätta punkt och ”inte förstöra”. Att skapa objekt som avväpnar eller får oss att reagera oväntat. Det mänskliga med allt vad det kan innebära. Det som fascinerar och genererar energi.

Jag intresserar mig också för rummet, både det offentliga och det privata. Vad vi väljer eller inte väljer att omge oss med. Vad som är accepterat eller inte i olika sammanhang. Om våra inlärda åsikter om hur saker och ting ska vara. Och vem som bestämt det. En del i mitt arbete har varit att försöka synliggöra detta, göra betraktaren varse om problematiken och på så vis också kanske öppna upp för nya tankegångar.

Jag ser mig själv som konsthantverkare. Det är min angreppsmetod och ur konsthantverket kommer den problematik som jag intresserar mig för.

Om Tre Kronor

Jag ser mina ljuskronor som en lekfull utveckling av den traditionella ljuskronan. Jag försöker olika sätt att gå genom att experimentera med färger, form och miljö.

 

Frida Fjellmans ljuskrona kan uppfattas som vulgär, nykter, dekadent, kraftfull eller till och med poetisk. Genom att leka med dimensionerna är det också möjligt att få betraktaren att känna sig liten eller som ett barn igen. Den första ljuskronan gjordes som ett betydande objekt för ”Att vara Frida Fjellman”, en stor separatutställning 2015.

För Frida Fjellman är ljuskronan också intressant som ett fenomen. Delvis som statussymbol men också som fokuspunkt och tidsstämpel. Ljuskronan ser även annorlunda ut i olika delar av världen.

I min ljuskrona ökade jag den faktiska pärlstorleken och gjorde att den blev det färdiga elementet i sig. Som en skrapad skatt grep någon bara gick iväg med … 

Frida Fjellman har även gjort ”Venus i glas”, skulpturen för Nationalmuseum 2018.
I samma anda gjordes nyligen 7 totemkompisar, buddies. En av dessa står nu och skyddar Stora Baren på Riche. Skulpturen kan ses som vas, skydd, vän eller lampa samtidigt.

 

Frida Fjellman (f. 1971) kommer från Mariestad.
Hon är utbildad vid Konstfack och Pilchuck i Washington och har även formgivit för Kosta Boda.
Frida Fjellman finns representerad på många olika museer och konstinstitutioner och har bland annat ställt ut på Art Basel i Miami och Basel och Hostler Burrows i New York. Hon har belönats med flera stipendier och utmärkelser för sina utställningar

 

 

The Chandeliers

I see my chandeliers as a playful development of the traditional chandelier. I try different ways to go by experimenting with colors, shape and the environment. Vulgar, sober, decadent, powerful or even poetic. By playing with the dimensions it is also possible to make the viewer feel small or like a child again. I made the first one as a significant object among others for a big solo exhibition 2015 ”Being Frida Fjellman”.

I see the chandelier interesting as a phenomenon. Partly as status symbol but also as focus point and time stamp. The chandelier also look different in different part of the world.

In my chandelier I increased the actual gem size and made it becoming the precast element itself. Like a scraped treasure someone just grabbed and walked away with…

The Works of Frida Fjellman are visible at Riche and Teatergrillen from 20st of April til 1st of June.

Frida Fjellman
Born 1971 in Mariestad.
Education: Konstfack 1993 – 1998
Work since 2000 in  a studio in Stockholm, Sweden, mainly with exhibitions, public and private commissions, small productions and as a designer for different companies.
Represented by
Stockholmmodern, Stockholm,
Misschiefs, Stockholm and
HostlerBurrows, New York/Los Angeles

 

Pris vid förfågan
Kontakta calle@riche.se vid intresse

 

 

Boka bord idag!

Riche är en samlingsplats och hos oss kan du i princip spendera hela din vakna tid. Gör en bordsbokning idag så har du något gott att se fram emot. 

Andra konstverk

preview image
Konstnär: Andreas RibbungMedia: MåleriDatum: 2023

”Painting processes” av Andreas Ribbung

När Andreas Ribbung erbjöds att visa sitt måleri på tunnelbanestationen Gärdet och skulle välja ut målningar som skulle sitta i långa rader bestämde han sig för att göra två nya målningar och dokumentera dem under processen. Resultatet blev en serie bilder av samma målning där man kan se hur den växer fram. Efter detta fortsatte Andreas att måla en serie nya målningar som hela tiden dokumenterades.
preview image
Konstnär: Achtung InternetMedia: InstallationDatum: 2023

Achtung Internet

chtung Internet utforskar gränssnittet mellan vår digitala och analoga verklighet. Den moderna människan skiftar planlöst mellan en fragmenterad buffé av intryck från ett allt mer växande parallellt universum, och en fysisk värld med tydliga begränsningar. Gränsen mellan ”verkligheten” och cyberspace blir suddigare och suddigare för varje år som går. En ny paradigm håller på att ta form och människans växtvärk skapar ett vakuum för en lägre stående gestalt att frodas i.
preview image
Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin. Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image". Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.
Book a table