Fredrik Wretman

Fredrik Wretman är son till Tore Wretman och Meg Westergren. Flera av hans verk är inspirerade av buddhismen, och han arbetar mycket med skulpturer. Hans verk ”Moln” är ett av de permanenta inslagen i Riche konstsamling.

Läs mer om Fredrik Wretmans konst på www.fredrikwretman.se