Fredrik Sweger Trädgården i mitt huvud – Vegetarianerna

Trädgården i mitt huvud – Vegetarianerna
Fredrik Sweger

23.03.2022 – 23.04.2022

Under flera år har Fredrik Sweger i sitt fotograferande undersökt relationen mellan människa, natur och den egna fantasin.

Ett återkommande motiv är olika former av skulpturer eller stilleben. De är sammanfogade av delar som kan återfinnas bortslängda i stadsmiljön och naturen. Krokiga grenar, plast, sten. Ibland är en balansakt i fokus, där en spänning uppstår i materialens relation till varandra. Ibland är det istället materialens strukturer som står i centrum, ibland skalan.

Genom de noggrant ljus satta och komponerade fotografierna uppvärderas de enskilda materialen i bilderna och får ett högre värde. De ofta svårtydda objekten drar in betraktaren i bilderna och håller kvar blicken.

Utställningens titel refererar till förmågan att utvecklas med hjälp av fantasin, men också till att naturen inte bara är vår yttre miljö, utan att biotopen även finns inuti och genom oss. Människan har genom historien tuktat naturen och trädgården är kanske en av de former där detta blir som tydligast.

I utställningen på Riche visas även den nya porträtt serien ”Vegetarianerna” för första gången.
Fredrik Sweger intresserar sig för krocken som sker när människan inte längre är förmögen att tukta naturen och det tillstånd som därmed uppstår.

Utställningens tema kretsar på så vis kring två motpoler, där kultiverade stilleben å ena sidan ställs emot naturens återerövring av människans miljö. Polerna bildar ett spänningsfält som på ett sätt kan förstås som en reflektion över hur livet på jorden formas av människan.

Kristyna Muller
Verksamhetschef på centrum för fotografi.