Konstnär: Fredrik SwegerMedia: FotografiDatum: 2022

Fredrik Sweger Trädgården i mitt huvud – Vegetarianerna

Trädgården i mitt huvud – Vegetarianerna
Fredrik Sweger

23.03.2022 – 23.04.2022

Under flera år har Fredrik Sweger i sitt fotograferande undersökt relationen mellan människa, natur och den egna fantasin.

Ett återkommande motiv är olika former av skulpturer eller stilleben. De är sammanfogade av delar som kan återfinnas bortslängda i stadsmiljön och naturen. Krokiga grenar, plast, sten. Ibland är en balansakt i fokus, där en spänning uppstår i materialens relation till varandra. Ibland är det istället materialens strukturer som står i centrum, ibland skalan.

Genom de noggrant ljus satta och komponerade fotografierna uppvärderas de enskilda materialen i bilderna och får ett högre värde. De ofta svårtydda objekten drar in betraktaren i bilderna och håller kvar blicken.

Utställningens titel refererar till förmågan att utvecklas med hjälp av fantasin, men också till att naturen inte bara är vår yttre miljö, utan att biotopen även finns inuti och genom oss. Människan har genom historien tuktat naturen och trädgården är kanske en av de former där detta blir som tydligast.

I utställningen på Riche visas även den nya porträtt serien ”Vegetarianerna” för första gången.
Fredrik Sweger intresserar sig för krocken som sker när människan inte längre är förmögen att tukta naturen och det tillstånd som därmed uppstår.

Utställningens tema kretsar på så vis kring två motpoler, där kultiverade stilleben å ena sidan ställs emot naturens återerövring av människans miljö. Polerna bildar ett spänningsfält som på ett sätt kan förstås som en reflektion över hur livet på jorden formas av människan.

Kristyna Muller
Verksamhetschef på centrum för fotografi.

 

Boka bord idag!

Riche är en samlingsplats och hos oss kan du i princip spendera hela din vakna tid. Gör en bordsbokning idag så har du något gott att se fram emot. 

Andra konstverk

preview image
Konstnär: Andreas RibbungMedia: MåleriDatum: 2023

”Painting processes” av Andreas Ribbung

När Andreas Ribbung erbjöds att visa sitt måleri på tunnelbanestationen Gärdet och skulle välja ut målningar som skulle sitta i långa rader bestämde han sig för att göra två nya målningar och dokumentera dem under processen. Resultatet blev en serie bilder av samma målning där man kan se hur den växer fram. Efter detta fortsatte Andreas att måla en serie nya målningar som hela tiden dokumenterades.
preview image
Konstnär: Achtung InternetMedia: InstallationDatum: 2023

Achtung Internet

chtung Internet utforskar gränssnittet mellan vår digitala och analoga verklighet. Den moderna människan skiftar planlöst mellan en fragmenterad buffé av intryck från ett allt mer växande parallellt universum, och en fysisk värld med tydliga begränsningar. Gränsen mellan ”verkligheten” och cyberspace blir suddigare och suddigare för varje år som går. En ny paradigm håller på att ta form och människans växtvärk skapar ett vakuum för en lägre stående gestalt att frodas i.
preview image
Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin. Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image". Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.
Book a table