Formulae av Cecilia Ömalm

Formulae av Cecilia Ömalm
7/8 – 27/ 8 2019
Restaurang Riche

Om utställningen;

Cyanotypier

På 1840-talet uppfanns Sir John Herschel i England en tidig fotografisk metod som kallas cyanotypi. Genom att bestryka papper med järnsalter, skapas ett material som reagerar på uv-ljus. När man lägger föremål eller glasnegativ på ett sådant papper, belyser det med solljus och sedan sköljer av överskottskemin i vatten, framträder en bild i blåskala. Metoden kom att användas flitigt framför allt av botanikern Anna Atkins men användes också att kopiera arkitektritningar, därav begreppet blåkopia eller blueprint.
Cecilia Ömalms konst kopplas ofta till arkitektur; i allt från den ornamentala takverket Astrophyton Darwinium i Lilla Baren till efterlivsportarna i ljus som prydde Växthusbaren på Brillo 2013-2018 för att knyta an till hennes tidigare samarbeten med Svenska Brasserier.

Formulae

2016 började hon arbeta med cyanotypi och har sedan dess utvecklat metoden för att bestryka pappret själv och kombinerar på Riche ett urval av verk, Formulae, som både är tillverkade från stora glasnegativ och verk som skapats av föremål och fragment som lagts direkt på pappret. Då akvarellpappret är handstruket och tillgång av ljus, exponeringstid och luftfuktighet påverkar blåskalan kan verk i samma upplaga skifta i nyans, och på baksidan anges alltid longitud och latitud för verkets tillblivelse samt tidsintervall, datum och väderförhållanden.

Kopplingen till det alkemiska är ett av konstnärens intressen och återkommer i hennes konstnärskap, så även här. Cyanotypierna som visas är kopierade på en ö i Mälaren, vid ett alkemiskt laboratorium hos konstnärskollegorna Lisa Jeannin och Rolf Shuurmans i mörkaste Småland, och på bakgården till Ömalms lägenhet i Stockholms innerstad. Med kemiska glas, en nyckel och fragment från växt- och djurriket berättas en historia i blåskala som handlar om tiden och kopplingen mellan solen och jorden. Konstnärens egen hand formas till ett V som i Vitriol, en sjöhäst från Jeannins laboratorium viskar om en kärlekshistoria mellan Tante Simone och fridykaren Jaques Mayol. Ett ormskinn är lagt om en Ouroboros; en reptil som biter sin egen svans och en symbol för evigheten, åderlik lav skapar formen av en mask eller ett ansikte. Porträtten av två bärnstenshuvuden kommer från Drottning Kristinas palats Palazzo Corsini i Rom, skelettdelar från grävling och rådjur han sammanfogats till ett nytt väsen. I sin stillhet framträder de som märkligt levande.

Textilt verk

Den 21:a augusti släpper Ömalm en sidenscarf i samarbete med Whyred på Riche. Det textila verket kommer säljas i begränsad upplaga och är baserad på en cyanotypi.

Se mer

Följ gärna konstnärens cyanotypiarbete på instagram @ironsaltarchives
Cecilia Ömalm (f. 1974) lever och verkar i Stockholm.

Citat om Cecilia Ömalms konstnärskap

”With intricate shifts in proportions and perspective, Ömalm creates a world that oscillates between the fantastic and the forbidden, the living and the dead.”
– Mårten Castenfors, Museum Director, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Sweden.

SE VERKFÖRTECKNING HÄR