Daniel Jouseff

”Svenska jordgubbar”

10/2 – 4/3 2016 Riche Lilla Baren

Daniel Jouseffs arbete kretsar kring makt. Men också kring statussymboler och om vikten av att kunna rätt sociala koder för att tillhöra rätt grupp av människor.

Inför utställningen ”Svenska jordgubbar” på Riche presenterar Daniel Jouseff ett plakat som han tagit på en marknad i en förort i Stockholm, plakatet är nästan ikoniskt med en orange botten och med en svart tuschtext där det står svenska jordgubbar. Kanske den billigaste och mest effektiva marknadsföringen.

För mer info:

danieljouseff@me.com

https://www.josefjouseff.com/