Anna-Britta Sandberg

Under 2003 såg Anna-Britta Sandberg Ridley Scotts film ”Gladiator”, och berördes av den utsatta situation som gladiatorerna befann sig i. Hon skapade då en målning föreställande en arena där gladiatorer och den passivt betraktande publiken ersattes av små djur. Arenorna i hennes målningar kom över tid att förvandlas till cirkusar. De befolkades även av människor, som objektifierades och dresserades av djuren. De psykologiskt laddade scenerna i ”I manegen” skildrar livets dramatik och absurditeter, och blandar både humor och allvar. 

Verken fanns hos oss i januari 2011.