Konstnär: Anders K Ängsvik JohanssonMedia: FotografiDatum: 2016

Anders K Ängsvik Johansson ”Vägdjur”

2/11 – 2/12 2016

– Jag går här in i rollen som naturfotograf men söker mig till den plats som skär genom naturen. Vägarna kan inte ses som natur men inte heller som dess motsats. Bilvägen är mer ett ingenmansland än gränsland.
Det här arbetet tillhör både den dokumentära traditionen och iscensättningens tradition. Det viktiga i projektet är utgångspunkten i en biotop – i det här fallet motorvägen.”
/ Anders K Ängsvik Johansson

Inom Overkill (Vägdjur) vill Anders K Ängsvik Johansson systematiskt fotografera döda och levande djur på större vägar i Sverige, t.ex. mullvad, katt, igelkott och fåglar…
Jag vill likt en naturfotograf arbeta med varje bild i olika sorters ljus, regn, komposition, etc. Det här arbetet tillhör både den dokumentära traditionen och iscensättningens tradition.

Det viktiga i projektet är utgångspunkten i en biotop – i det här fallet motorvägen, och den dödszon som den innebär för djuren. Den råa asfalten samlar ihop visuellt, men vägarna avgränsas också av räcken, staket och utgörs ibland av tunnlar och viadukter.

För människorna har vägarna blivit reducerade till ett medel, en transportsträcka utan egenvärde, men det har inte alltid varit så. Förr i tiden idkades handel längs vägen. Kopparkärl såldes och saxar slipades av kittelflickare. En mängd olika näringsidkare som zigenare, luffare och knallar hade ofta vägen som arbetsplats.
Vid den tiden var också vägarnas dikeskanter en form av slåtterängar med stort utbud av livsviktiga växter och därmed ett tillhåll för djurlivet. För djuren är motorvägarna fortfarande uppehållsort och plats för jakt, passage och fynd. Vintertid då snön kan vara djup på sina ställen erbjuder bilvägen viloplats och väsentliga näringstillskottt av t.ex. salt. Detta är en ofta bortglömd ekologisk nisch, en paradox. En tillflyktsort med döden ständigt i centrum. Genom att närma mig denna dödens zon belyser jag naturfotografins konventioner samtidigt som jag utför en form av civilisationskritik.

Det finns grovt räknat 215 000 kilometer väg i Sverige. Runt omkring vägar lever, förökar sig och dör djur av allehanda slag. Men vägen och väglandskapet är inte traditionella jaktmarker för naturfotografer. Det är lite som en blind fläck på naturfotografikartan. Anders K Ängsvik Johanssons pågående arbete Vägdjur, är här något av ett pionjärarbete. Hans bilder av djur av allehanda slag är enkom fotograferade i detta habitat.

I full fart genom landskap avbryts resors enformighet allt som oftast av observationer av djur. Fåglar flyger eller sitter på de stolpar och stängsel som omgärdar motorvägen och som ska hålla vilt borta från vägarna. Och i de fall stängsel inte uppfyllt sin funktion ligger djur eller delar av djur utspridda på vägbanan eller i vägrenen. Liv och död är en slags följeslagare på flera sätt längs vägar och spår.

Verk som visas är;
Grönfläckig padda
Entita
Får
Renar
Tornfalk

Boka bord idag!

Riche är en samlingsplats och hos oss kan du i princip spendera hela din vakna tid. Gör en bordsbokning idag så har du något gott att se fram emot. 

Andra konstverk

preview image
Konstnär: Andreas RibbungMedia: MåleriDatum: 2023

”Painting processes” av Andreas Ribbung

När Andreas Ribbung erbjöds att visa sitt måleri på tunnelbanestationen Gärdet och skulle välja ut målningar som skulle sitta i långa rader bestämde han sig för att göra två nya målningar och dokumentera dem under processen. Resultatet blev en serie bilder av samma målning där man kan se hur den växer fram. Efter detta fortsatte Andreas att måla en serie nya målningar som hela tiden dokumenterades.
preview image
Konstnär: Achtung InternetMedia: InstallationDatum: 2023

Achtung Internet

chtung Internet utforskar gränssnittet mellan vår digitala och analoga verklighet. Den moderna människan skiftar planlöst mellan en fragmenterad buffé av intryck från ett allt mer växande parallellt universum, och en fysisk värld med tydliga begränsningar. Gränsen mellan ”verkligheten” och cyberspace blir suddigare och suddigare för varje år som går. En ny paradigm håller på att ta form och människans växtvärk skapar ett vakuum för en lägre stående gestalt att frodas i.
preview image
Konstnär: Adam LexarMedia: MåleriDatum: 2022

Adam Lexar visar konst i Lilla Baren på Riche

I denna utställning har Adam arbetat med hur tolkningar kan uppstå mellan människa och maskin. Genom ett datorprogram som styrs av artificiell intelligens har han skapat motiv genom en metod som kallas för “text-to-image". Adam skriver in en mening i programmet som sedan “bygger” en unik bild från en enorm bilddatabas i ett försök att representera denna (Adams) text till en bild. Sedan tolkas dessa (ofta) pixliga bilder genom Adams måleri, vilket blir en slags konversation mellan konstnären och programmet där kommunikationen i form av språk och programmering skapar nya unika typer av bildrepresentation.
Book a table