The Embassy – LIVE

 

The Embassy hör till det 21:a århundradets mest tongivande svenska band. Som ledare av den blomstrande Göteborgsscenen inledde The Embassy en ny era inom svensk musik. Deras lätta och eleganta ljudbild, subtila melodier och skarpa texter i en kombination av akustiska och digitala element blev en förebild.


Men The Embassy ligger i ständigt kallt krig mot samtiden och rådande värderingar. Med humor och stil har de desinformerat, underminerat och dekonstruerat. Dessa pop-sabotörer är varken samtida eller ”tidlösa”, utan otidsenliga: alltid till förmån för en tid som ska komma. Nya albumet E-Numbers utforskar en nihilistisk position, möjligen med viss ironi: ”I don’t want the world to change. I just want to be against. Three cheers for us.” På ytan är tonen mörkare än tidigare, både musikaliskt och lyriskt. Men styrkan och skönheten i kompositionerna pekar vidare, mot övervinnandet av nihilismen genom ett bejakande av den kreativa kraften.
Detta bejakande är det verkligt omvandlande ögonblick när det invanda öppnas mot det ännu okända, när det förflutna öppnas mot framtiden. Att ge plats åt detta ögonblick – där en frigörande kritik av konserverande doxa övergår i ett välkomnande av det kommande – är den oavslutbara uppgiften för den nya skivetiketten Dream On.

På scen LIVE 21.00!

 

Book a table