FUKTIG, STILLA, VAGGA – Sofia Heinonen på Riche

FUKTIG, STILLA, VAGGA. Sofia Heinonen på Riche.
2023.01.17 – 2023.03.19
alla verk är till salu.
Om FUKTIG, STILLA, VAGGA;
Sofia Heinonen arbetar med ett abstrakt-och process baserat oljemåleri. Det har resulterat i att kanterna och avtrycken har en central roll i utställningen, vilka öppnar upp möjligheten för att förmedla processen till betraktaren, vilket leder till en tidsförflyttning mellan måleriakten och nuet. När hon målar så resulterar det i avtryck som hon upplever som en frigörelse av det undermedvetna. Genom gestmåleriet strävar hon efter att nå en villkorslös närvaro. Under akten finns det inget utrymme för tvivel eller omtagningar, för om hon tillåter sig själv att tvivla, visar det sig också i resultatet.
En annan viktig del i utställningen är kombinationen av abstraktioner och naturens fenomen, som är starkt kopplad till minnen av att fysiskt befinna sig på olika geografiska platser. Hon intresserar sig också för rörelsen mellan dessa platser; resorna mellan de fasta och de tillfälliga punkterna i hennes liv. I praktiken har pendlandet mellan stad och landsbygd en avgörande inverkan på färgvalen. I staden upplever vi aldrig riktigt mörker och inte heller konstant tystnad. På landet däremot är dygnsrytmen och ljusets övergångar ständigt närvarande. Saknaden efter de här företeelser har påverkat tematiken i hennes måleri och väckt intresset för ljus och för färger som påminner om naturens. I ateljén försöker hon återskapa dessa stämningar.
Om Sofia Heinonen;
Sofia Heinonen är född 1987, uppvuxen i Jönköping och verksam i Stockholm. Hon tog sin Masterexamen i fri konst 2022 på Konstfack. 2017 examinerades hon vid Universitetet i Bergen, Norge där hon tog sin Bachelorexamen.
Hon har medverkat vid utställningar både i Sverige, Norge och Danmark. Utställningar i urval; 2021 Gaze, Galleri Thomassen, Göteborg, 2020 Vestlandsutstillingen – Kunsthall Stavanger och Charlottenborg Forårsudstilling, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen. Hon har tilldelats flera stipendium, bl.a. Eva och Hugo Bergmans fond, Konstakademien, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Jönköpings kommuns kulturstipendium etc.

Denna vecka på Riche

preview image
Tisdag 17/01 - Söndag 19/03 | Stora baren | Konst
FUKTIG, STILLA, VAGGA - Sofia Heinonen på Riche

Sofia Heinonen arbetar med ett abstrakt-och process baserat oljemåleri. Det har resulterat i att kanterna och avtrycken har en central roll i utställningen, vilka öppnar upp möjligheten för att förmedla processen till betraktaren, vilket leder till en tidsförflyttning mellan måleriakten och nuet. När hon målar så resulterar det i avtryck som hon upplever som en frigörelse av det undermedvetna. Genom gestmåleriet strävar hon efter att nå en villkorslös närvaro. Under akten finns det inget utrymme för tvivel eller omtagningar, för om hon tillåter sig själv att tvivla, visar det sig också i resultatet.

preview image
Tisdag 24/01 - Lördag 4/03 | Lilla baren | Konst
Fanny Erkelius konst på Lilla Baren på Riche

Utställningen är en serie stillbilder genom natten ljus och mörker. De känslotillstånd, miljöer och bleknande idéer som lättast når oss i månljus. Spritens värme, som slår om likt en kullerbytta till iskall kyla när inte förälskelsen är besvarad. Och nattens mörker, så hotfull när vi glömmer bort att allt är detsamma även med bristen av ljusets reflektioner. Fanny Erkelius, f. 1993 i Gävle, numera bosatt i Stockholm, hade sin första utställning Lär Mig Leva på Gävle Länsmuseum 2019. Hon har sedan dess medverkat i ett tiotal solo- och grupputställningar.

preview image
Lördag 28/01 - Lördag 1/04 | Teatergrillen | Konst
Hanna Zelleke Collin, Gräsrotsrörelser / Trapezium

Gräsrotsrörelser / Trapezium är ett samlingsnamn för anteckningar, teckningar, tankar och fotografier från det trapeziumformade området mellan Gamla stan Skeppsholmen, Peter Dahls målningar på KB och Teatergrillen. Någonstans i gränslandet mellan det personliga och det privata, mellan kunskapsteoretiska frågeställningar och färgupptäckter i form av löv, godispapper eller väggen på Teaterbaren. Material som ligger till grund för utställningen på teatergrillen, en form av landskapsmåleri i gränslandet mellan inre och yttre landskap. Mellan abstrakt och materiell verklighet, utifrån frågor kring förhållandet mellan intuition och perception. Hanna Zelleke Collin arbetar med frågor som rör förhållandet mellan måleri och filosofi. Utbildad på Konstfack, kandidatexamen i Konst och Stockholms Universitet, kandidatexamen i Teoretisk Filosofi. 2021 tilldelades hon Bernadottestipendiet för projektet Intuition och Perception i Teckning och Måleri, ett projekt där konstnärliga metoder ligger till grund för filosofiska frågeställningar. Verken visades på bland annat Konstakademien, Galleri Nordenhake och på Market Art Fair tillsammans med Galleri Arnstedt.