FUKTIG, STILLA, VAGGA – Sofia Heinonen på Riche

FUKTIG, STILLA, VAGGA. Sofia Heinonen på Riche.
2023.01.17 – 2023.03.19
alla verk är till salu.
Om FUKTIG, STILLA, VAGGA;
Sofia Heinonen arbetar med ett abstrakt-och process baserat oljemåleri. Det har resulterat i att kanterna och avtrycken har en central roll i utställningen, vilka öppnar upp möjligheten för att förmedla processen till betraktaren, vilket leder till en tidsförflyttning mellan måleriakten och nuet. När hon målar så resulterar det i avtryck som hon upplever som en frigörelse av det undermedvetna. Genom gestmåleriet strävar hon efter att nå en villkorslös närvaro. Under akten finns det inget utrymme för tvivel eller omtagningar, för om hon tillåter sig själv att tvivla, visar det sig också i resultatet.
En annan viktig del i utställningen är kombinationen av abstraktioner och naturens fenomen, som är starkt kopplad till minnen av att fysiskt befinna sig på olika geografiska platser. Hon intresserar sig också för rörelsen mellan dessa platser; resorna mellan de fasta och de tillfälliga punkterna i hennes liv. I praktiken har pendlandet mellan stad och landsbygd en avgörande inverkan på färgvalen. I staden upplever vi aldrig riktigt mörker och inte heller konstant tystnad. På landet däremot är dygnsrytmen och ljusets övergångar ständigt närvarande. Saknaden efter de här företeelser har påverkat tematiken i hennes måleri och väckt intresset för ljus och för färger som påminner om naturens. I ateljén försöker hon återskapa dessa stämningar.
Om Sofia Heinonen;
Sofia Heinonen är född 1987, uppvuxen i Jönköping och verksam i Stockholm. Hon tog sin Masterexamen i fri konst 2022 på Konstfack. 2017 examinerades hon vid Universitetet i Bergen, Norge där hon tog sin Bachelorexamen.
Hon har medverkat vid utställningar både i Sverige, Norge och Danmark. Utställningar i urval; 2021 Gaze, Galleri Thomassen, Göteborg, 2020 Vestlandsutstillingen – Kunsthall Stavanger och Charlottenborg Forårsudstilling, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen. Hon har tilldelats flera stipendium, bl.a. Eva och Hugo Bergmans fond, Konstakademien, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Jönköpings kommuns kulturstipendium etc.

Denna vecka på Riche

Book a table