Artist: Martin VallinMedia: FotografiDate: 2017

ON NATURE av Martin Vallin

We never belonged to you.
You never found us
It was always the other way round.

The Moment, Margaret Atwood

On Nature är en organisk dialog om förhållandet mellan människa och natur. I 16 verk dekonstruerar fotograf Martin Vallin den traditionella uppdelningen mellan natur och kultur. I klassiska kompositioner förs mänskliga avtryck samman med biologiska beståndsdelar från naturen: improviserade former från Manchesters bakgator och öde stränder i Montauk, spår från New Yorks parker och rännstensrester i Paris.
”Jag är intresserad över formerna människan tvingar in naturen i, samtidigt som det sätt vi organiserar och komponerar på har sitt egentliga ursprung därifrån. Det förvandlas till ett organiskt kretslopp. Men från vilket håll är påverkan starkast? Kanske är vi, som filosofen Whitehead diskuterade, inte strikt uppdelade i subjekt och objekt, utan snarare en ständigt skiftande kombination, som påverkar varandra och tillsammans bildar nya former.”
Martin Vallin är baserad i Stockholm, Paris och New York, och jobbar bland annat tillsammans med MoMA, Louis Vuitton, Givenchy och Nike.

ON NATURE av Martin Vallin

Boka bord idag!

Är ni ett större sällskap som vill träffas och äta och dricka gott? Vill ni bjuda in familj och vänner, eller ordna en företagsmiddag?

Other works of art

fallback image
Artist: Håkan SchülerMedia: FotografiDate: 2017

Håkan Schüler – Fotografier på Riche

Håkan är en fotograf som har arbetat med musikvideos, reklamfilmer och dokumentärfilmer i större delen av sitt liv. Inspirationen kommer från musik och fashion. Verken som ställs ut på Riche är tagna runt om i Europa och USA under de senaste sju åren. Håkan Schüler är en rockfotograf och är nu aktuell med ett fotoreportage med magasinet Rolling Stone under sommaren 2017. Utställningen pågår 13/6 - 31/7 2017
Book a table