Philip Dufva, Soft Hands

PHILIP DUFVA
Soft Hands
Riche
06.12.2022 – 15.01.2023
Soft Hands är resultatet av, och en reflektion över, det långsiktiga samarbetet mellan Philip Dufva, Jesper Dahl, och Carl Carboni, som har sträckt sig över fem år, från Ardor år 2018 tills nu nyligen med Avtryck 2022.

Genom teckningar, målningar, och skulpturer, diskuterar Dufva teckningen som en koppling mellan intimitet och ordlöst språk.
Dufvas gester föreslår en mjuk hands beröring i sina teckningar och målningar, som de skulpturala verken sedan hårdnar. Linjerna blir sprickor i fasader, i vilka vi kan fly granskning; en balans mellan intimitet och våld, kontroll och frigörelse, där betraktaren existerar mellan dessa paralleller, existerar mellan kroppar och byggnader.
Philip Dufva, (1993), gör sin master vid Kungliga Konsthögskolan. Dufva har tidigare visat verk på Taverna Brillo i grupputställningen Avtryck (2022), och den egna utställningen Ardor (2018). Dufvas verk Meet Me in the Park visades på Örebro Konsthall (2018), samt på Wetterling Gallery (2019). Desire Lines (2020) visades på Konstakademien, och ett flertal verk visades i utställningen Glapp på Detroit Stockholm (2022). Hans senaste utställning Hidden in Plain Sight (2022) avslutades nyligen på Galleri Mejan.
— — —
Soft Hands is the result and reflection of a long-standing collaboration between Philip Dufva, Jesper Dahl, and Carl Carboni, spanning over five years, starting with the exhibition Ardor in 2018 and most recently with Avtryck in 2022.
Through drawings, paintings, and sculptures, Dufva meditates on drawing as means of connecting intimacy to language without words.
His gestures suggest a soft caress in the drawings and paintings, but the sculptural works harden that gesture. Lines become cracks in facades where we can escape scrutiny; a balance between violence and intimacy, control and liberation, where we as visitors exist between parallels, exist between bodies and buildings.
Philip Dufva, (1993), is completing his master at the Royal Institute of Art. Dufva has shown with Taverna Brillo in the group show Avtryck (2022), and the solo presentation Ardor (2018). His work Meet Me in the Park was shown at Örebro Konsthall (2018), and at Wetterling Gallery (2019). Desire Lines (2020) was shown at the Royal Academy of Fine Arts, and several works were featured in the exhibition Glapp at Detroit Stockholm (2022). His latest solo exhibition, Hidden in Plain Sight (2022) just closed at Galleri Mejan.

Denna vecka på Riche

Book a table