Philip Dufva, Soft Hands

PHILIP DUFVA
Soft Hands
Riche
06.12.2022 – 15.01.2023
Soft Hands är resultatet av, och en reflektion över, det långsiktiga samarbetet mellan Philip Dufva, Jesper Dahl, och Carl Carboni, som har sträckt sig över fem år, från Ardor år 2018 tills nu nyligen med Avtryck 2022.

Genom teckningar, målningar, och skulpturer, diskuterar Dufva teckningen som en koppling mellan intimitet och ordlöst språk.
Dufvas gester föreslår en mjuk hands beröring i sina teckningar och målningar, som de skulpturala verken sedan hårdnar. Linjerna blir sprickor i fasader, i vilka vi kan fly granskning; en balans mellan intimitet och våld, kontroll och frigörelse, där betraktaren existerar mellan dessa paralleller, existerar mellan kroppar och byggnader.
Philip Dufva, (1993), gör sin master vid Kungliga Konsthögskolan. Dufva har tidigare visat verk på Taverna Brillo i grupputställningen Avtryck (2022), och den egna utställningen Ardor (2018). Dufvas verk Meet Me in the Park visades på Örebro Konsthall (2018), samt på Wetterling Gallery (2019). Desire Lines (2020) visades på Konstakademien, och ett flertal verk visades i utställningen Glapp på Detroit Stockholm (2022). Hans senaste utställning Hidden in Plain Sight (2022) avslutades nyligen på Galleri Mejan.
— — —
Soft Hands is the result and reflection of a long-standing collaboration between Philip Dufva, Jesper Dahl, and Carl Carboni, spanning over five years, starting with the exhibition Ardor in 2018 and most recently with Avtryck in 2022.
Through drawings, paintings, and sculptures, Dufva meditates on drawing as means of connecting intimacy to language without words.
His gestures suggest a soft caress in the drawings and paintings, but the sculptural works harden that gesture. Lines become cracks in facades where we can escape scrutiny; a balance between violence and intimacy, control and liberation, where we as visitors exist between parallels, exist between bodies and buildings.
Philip Dufva, (1993), is completing his master at the Royal Institute of Art. Dufva has shown with Taverna Brillo in the group show Avtryck (2022), and the solo presentation Ardor (2018). His work Meet Me in the Park was shown at Örebro Konsthall (2018), and at Wetterling Gallery (2019). Desire Lines (2020) was shown at the Royal Academy of Fine Arts, and several works were featured in the exhibition Glapp at Detroit Stockholm (2022). His latest solo exhibition, Hidden in Plain Sight (2022) just closed at Galleri Mejan.

Denna vecka på Riche

preview image
Tisdag 17/01 - Söndag 19/03 | Stora baren | Konst
FUKTIG, STILLA, VAGGA - Sofia Heinonen på Riche

Sofia Heinonen arbetar med ett abstrakt-och process baserat oljemåleri. Det har resulterat i att kanterna och avtrycken har en central roll i utställningen, vilka öppnar upp möjligheten för att förmedla processen till betraktaren, vilket leder till en tidsförflyttning mellan måleriakten och nuet. När hon målar så resulterar det i avtryck som hon upplever som en frigörelse av det undermedvetna. Genom gestmåleriet strävar hon efter att nå en villkorslös närvaro. Under akten finns det inget utrymme för tvivel eller omtagningar, för om hon tillåter sig själv att tvivla, visar det sig också i resultatet.

preview image
Tisdag 24/01 - Lördag 4/03 | Lilla baren | Konst
Fanny Erkelius konst på Lilla Baren på Riche

Utställningen är en serie stillbilder genom natten ljus och mörker. De känslotillstånd, miljöer och bleknande idéer som lättast når oss i månljus. Spritens värme, som slår om likt en kullerbytta till iskall kyla när inte förälskelsen är besvarad. Och nattens mörker, så hotfull när vi glömmer bort att allt är detsamma även med bristen av ljusets reflektioner. Fanny Erkelius, f. 1993 i Gävle, numera bosatt i Stockholm, hade sin första utställning Lär Mig Leva på Gävle Länsmuseum 2019. Hon har sedan dess medverkat i ett tiotal solo- och grupputställningar.

preview image
Lördag 28/01 - Lördag 1/04 | Teatergrillen | Konst
Hanna Zelleke Collin, Gräsrotsrörelser / Trapezium

Gräsrotsrörelser / Trapezium är ett samlingsnamn för anteckningar, teckningar, tankar och fotografier från det trapeziumformade området mellan Gamla stan Skeppsholmen, Peter Dahls målningar på KB och Teatergrillen. Någonstans i gränslandet mellan det personliga och det privata, mellan kunskapsteoretiska frågeställningar och färgupptäckter i form av löv, godispapper eller väggen på Teaterbaren. Material som ligger till grund för utställningen på teatergrillen, en form av landskapsmåleri i gränslandet mellan inre och yttre landskap. Mellan abstrakt och materiell verklighet, utifrån frågor kring förhållandet mellan intuition och perception. Hanna Zelleke Collin arbetar med frågor som rör förhållandet mellan måleri och filosofi. Utbildad på Konstfack, kandidatexamen i Konst och Stockholms Universitet, kandidatexamen i Teoretisk Filosofi. 2021 tilldelades hon Bernadottestipendiet för projektet Intuition och Perception i Teckning och Måleri, ett projekt där konstnärliga metoder ligger till grund för filosofiska frågeställningar. Verken visades på bland annat Konstakademien, Galleri Nordenhake och på Market Art Fair tillsammans med Galleri Arnstedt.