Det här händer på Riche:

October

v.42

October

v.43

November

v.44

November

v.45

November

v.46

November

v.47