Hero banner

Konsten hos oss

Vi har en bar mitt i ett galleri. I våra rum har vi både permanenta konstverk och tillfälliga utställningar från intressanta konstnärer. Detta gör att Riche Fenix alltid är i förändring och du kommer att kunna upptäcka nya detaljer vid varje besök. 

preview image
Konstnär: Johan ThurfjellMedia: FotografiDatum: 2023

Black Iris – Skygazing at Riche Fenix

Black Iris är ett nytt samarbete mellan 20 svenska konstnärer med syftet att främja stor konst, vars konstverk och upplagor är tillgängliga. Black Iris är en plattform för konstnärer, som grundades 2022 av Mattias och Anna Camner. Black Iris kan liknas med en expanderande pupill, som välkomnar ett överflöd av ljus och gnistrande dialog, hyllar mångfald och omdefinierar konstlandskapet. Black Iris ser det som ett kall att omdefiniera gränserna för samtidskonst, att vårda konstnärlig tillväxt och främja ett mer levande och inkluderande konstnärligt ekosystem.
preview image
Konstnär: Mirja Bozarth FornellMedia: InstallationDatum: 2023

Platsspecifik botanisk installation av Mirja Bozarth Fornell

What flower represents days go by: En platsspecifik botanisk installation av Mirja Bozarth Fornell/ BOZ ART Installationen ses i det undre planet på Fenix. I en suggestiv miljö kommer vagt humanoida figurer täckta i mossa synas. Figurerna är omgärdade av stenbumlingar och växtmaterial och hela skapelsen kan uppfattas som att en del av ett skogsparti tagit den urbana miljön i anspråk. Kom och upplev den lilla gläntan på plats, sätt dig ner och känn hur dagarna passerar, days go by. Installationen visas på Riche Fenix till och med den 3/6 2023.
preview image
Konstnär: Anna HarströmMedia: Skulptur

Hearts of Stone

Anna Harström (1993) bor och verkar i Stockholm och på Gotland. Bredvid en kohage har keramikern och konstnären Anna Harström sin verkstad. Den är i en liten liten ladugård från 1800-talet med rostiga cykeldelar fastspikade på väggen. Anna bor på Södermalm i Stockholm och har sin keramikverkstad på Gotland. Hearts of Stone Hearts of Stone, en serie keramiska skulpturer som visas för första gången på Riche Fenix, är en ny generation ur Creatures of Mud. De är ankare i tillvaron, hemmets hjärtan, hustomtar och fungerar som totem i Annas värld. Råa och glaserade ytor blandas på mjuka förstenade former. Det taktila är prioriterat hos de sju objekten som alla är gjorda för att vara abstrakta varelser.