Konstnär: Katarina LöfströmMedia: VideoDatum: 2018

Fugue, Videoverk. Katarina Löfström

Mot den röda väggen i trappan ner mot Fenix undre plan projiceras ett videoverk av Katarina Löfström, verket heter Fugue och har inspirerats av fåglars flockrörelser och även av Boids algoritmer.

Beskrivning av verket
Motivet jag utgått ifrån är fåglars rörelser i flock.
Jag har utgått från idén om flocken, gestaltad som projicerade punkter på väggen. Dessa punkter simulerar fåglars rörelse i flock genom att ändra storlek och riktning över projektionsytan enligt olika slumpmässiga och förprogrammerade parametrar. Verket skapar tydliga abstrakta, skulpturala former och rörelser över väggarna.

Bakgrund
Jag har sedan barnsben fascinerats av de enorma flockar med fåglar som i fantastiska skulpturala formationen rörde sig över städen och fält om vårar och höstar. Jag förundrades över gruppdynamiken då 10 000-tals individer rörde sig tillsammans och styrde varandra in i halsbrytande flyg- och formexperiment.
Dessa flockbeteenden kallas Murmurations på engelska och betyder direktöversatt sorl, sus, brus, mummel. (fenomenet har ännu inget bra namn på svenska). Det har varit och är en utmaning för matematiker och programmerare att simulera. Redan 1987 lyckades dock Craig Reynolds utveckla ett första simuleringsprogram som han kallade Boids, som idag ligger till grund för många animationsprogram och spelkonsoler. Han baserade sina algoritmer på olika parametrar som:

Separation – att styra så man inte krockar
Anpassning – att styra i liknande riktningar som andra
Sammanhållning – att styra mot den genomsnittliga positionen av andra flockmedlemmar.
Vila – Följa ledaren i formationer för att slutligen hitta sin plats för vila

På samma sätt som dessa fåglar skapar sina egna formkompositioner i kvällningen skapar en orkester sin musik, och tillsammans med sin publik blir det ett unikt möte, en unik klang och en unik händelse som skapas i stunden och aldrig kommer igen.

Jag har genom hela mitt konstnärskap arbetat i skärningspunkten mellan ljud och bild. Genom att använda mig av fåglarnas formationer vill jag audiovisuellt knyta an till hur musiker måste förhålla sig till varandra när de spelar tillsammans. Jag kan på detta sätt skapa en bild av en ljudkomposition – ett stycke Visual Music.

Konstverket är löst baserade på programmet Boids algoritmer, omarbetade och specialgjorda för detta verk.