Releasefest för konstfanzinet Reptilhjärnan no. 9. kl. 19.00-21.00

En kväll med releasefest för konstfanzinet Reptilhjärnan no. 9, det här är det sista numret (*2013-†2023) med tema Art & Food

 

kl 19.00-21.00

följt av musik med respektive Klas Barbrosson och Carl Carboni 21-01, och slutligen ett gemensamt dj-set.

Konstnären Vida Lavén kommer göra Readings under releasen med olika kostymer för de olika texterna ur numret hon ska läsa.

-Idén med zinet/publikationen var en reaktion på tanken på att kontakta en curator/skribent för att skriva en utställningstext till din utställning.
Du betalar dem med budgeten, får ett papper om din praktik, och sedan är det över.
Jag började tänka att det mer kunde vara ett byte/samarbete, jag tror att jag blev en metakurator på något sätt. Istället för den vanliga övningen ville jag curatorn skriver om min konst ur en given vinkel eller tema. Istället för den vanliga grejen ville jag att den inbjudna curatorn/redaktören skulle skriva om min konst utifrån en given vinkel eller tematik. Curatorn blir redaktör och sedan bjuder jag in en omslagskonstnär och sen gör jag all layout i ett crackat wordprogram. Allteftersom började jag i samråd med den inbjudna redaktören bjuda in andra konstnärer som passade temat. Ibland i mer samarbete med redaktören och ibland helt på eget bevåg. Det handlar väldigt mycket om en lek med titlar och att ha en bra energi med alla inblandade. Och det gick vidare. Alla nummer har alltid en institution som tar produktionskostnaden, utan att störa det faktiska innehållet. Den här utgåvan stöds av Nya Riche, a.k.a. Riche Fenix, a.k.a. Petit Riche.

Projektet är ren energi egentligen, och ett stort tack till alla bidragsgivare! FRIGGIN ACE! //

  • Klas Barbrosson

 

MEDVERKANDE;

Editorial: Pamela Jaskoviak
Omslagskonstnär: Johan Hagelbäck
En publikation av: Klas Barbrosson
Medverkande i kronologisk ordning:
Umeå Konstskola – Hans Jörgen Johansen – Jenny
Högström – Luna Lopez – Niklas Wallenborg –
Sneresekoncernen – Kristin Forslöf – Niklas
Eneblom – HJÄLTE INTERVJUN med Sebastian
Nordbeck – Roger von Reybeikel – Simon Mlangeni
Berg – Klas Barbrosson – HAGA BOLL – Lars-Erik
Hjerström Lappalainen – Niklas Lindberg –
Louise Johansson Waite – Björn Hellström –
Människokonsten – Joakim Eneroth – Anne Marte
Overaa – Mattias Hellberg – Mamma – Max Ockborn
– Vida Lavén – Simone Mellquist – Folke
Fermelin – Hans Andersson – Bolle – Klas
Barbrosson – Stockholm Konst – ArtPlatform –
Projekt Slussen…

 

 

Klas (Klas Barbrosson) har gjort detta zine i snart ett decennium, Reptilhjärnan har tidigare släppts i samarbete med Taverna Brillo.

Taverna Brillo har även gjort ett halsduksprojekt tillsammans med Klas (Media sa det) och Klas har även gjort en soloutställning på Taverna Brillo där han visade ett monumentalt verk som består av d fem översta divisionerna i engelska ligasystemet i fotboll. Verket har måtten 460 x 900 x 3 cm

 

Förra året, i dec 2022, släpptes en till Klas halsduk i Lilla Baren på Riche, denna gång beställd av SAK, Sveriges Allmänna Konstförening.

 

 

-The idea with the zine/publication was kinda a reaction to the idea of contacting a curator/writer in order to write an exhibition text for your exhibition. You pay them by the budget, get a paper on your practice, and then it is over. BORING! I started to think that it more over could be a swop/collaboration, fuck the cash in this idea, since there are none to talk about. I think I became a meta-curator at some sort. Instead of the usual drill I wanted to curate the curator to write about my art from a given angle or theme. Instead of cash I would swop an art piece with the given curator. The curator becomes the editor of all text, and then I do all the lay out. As it went along, in collaboration with the invited curators, we started to invite other artists that would fit the given theme to contribute. And on it went. Some four years later the 6th issue is here. All the issues always has an institution taking the production cost, without interfering on the actual content. This issue is supported by Riche Fenix, a.k.a. Nya Riche, a.k.a. Petit Riche. The project is pure energy really, and a huge thank you to all contributors! FRIGGIN ACE! //

  • Klas Barbrosson