Lundberg Ribbing AB

Lundberg Ribbing AB är ett DJ-samfund som tillhandahåller yrkesmässig expertis samt rådgivning inom området USB. Verksamheten företräder ”bra musik” och bedrivs under okontrollerade former under oberoende tider.

22-01