thumbnail mobile

INVIGNING AV KATARINA LÖFSTRÖM ’FUGUE’

RICHE FENIX
21.03.2024
KL. 16.00 – 18.00

Musiken väljs av
Katarina Löfström,
Pankan,
Stefan Lindström
och Carl Carboni.

Fenix bjuder på förfriskning.