Installation av Mirja Bozarth Fornell

What flower represents days go by: En platsspecifik botanisk installation av Mirja Bozarth Fornell/ BOZ ART

Installationen ses i det undre planet på Fenix. I en suggestiv miljö kommer vagt humanoida figurer täckta i mossa synas. Figurerna är omgärdade av stenbumlingar och växtmaterial och hela skapelsen kan uppfattas som att en del av ett skogsparti tagit den urbana miljön i anspråk. Kom och upplev den lilla gläntan på plats, sätt dig ner och känn hur dagarna passerar, days go by.

Välkommen till detta spännande vernissage den 9 maj kl 17–19.
Installationen visas på Riche Fenix till och med den 3/6 2023.