DJ Rotwein (Berlin) & Lodding

Fenix lyfter för en flygning till medelhavet via kosmiska svängar i centraleuropa och viss brittisk turbulens. Vid rattarna står DJ Rotwein (Balearic Banana, Berlin) och Mattias Lodding.

22-01