torsdag 22/08
Var Stora baren
Vad Konst
När 17:00

Dela

Summer Lush – a floral intervention, Mirja Bozarth Fornell

Summer Lush – a floral intervention

Mirja Bozarth Fornell, (f 1976) lever och verkar i Stockholm. Följ hennes arbete som botanisk designer på instagram @boz_arts. Ny hemsida fr. o. m. september: www.bozart.se

Passagen från den stora baren har för en kväll blivit en portal, en trång öppning av växter och blommor, en botanisk intervention i ett mellanrum som vi annars passerar oreflekterat. Det är inte avstängt, bara att ta sig igenom för den som vill.

Verket, Summer Lush, har sitt ursprung i att arbeta med växter och blommor som material:
– Vissa till synes enkla blommor kan skapa en fysisk reaktion hos betraktaren. Som att drabbas av den instinktiva impulsen att gripa tag i, krossa och nästan slita sönder en specifik blomma. De kan framkalla hjärtklappning och ett visst mått av lust. Eller som Dr Lisa Cooper säger: Flowers when done right, are pure emotion. När känslorna hamnar utanpå kroppen kan mycket hända.

Summer Lush är delvis inspirerat av Fluxus och auto-destruktion, där den fysiska dekonstruktionen sker allteftersom människorna kommer i kontakt med växterna. Syftet är att reflektera över de frågor, reaktioner och känslor som uppkommer i mötet med verket. Ska man våga? Hur ska jag göra det och hur blev det? Vill jag klä mig eller någon annan i blommorna, stanna kvar? Väcker det känslor av äckel, smärta? Oavsett vilken känsla så har den rätt att finnas och tas om hand.

 

Det är stort att få ha samarbetat med Mirja Bozarth Fornell. I hennes botaniska skulpturer och installationer finns en sinnlig laddning, vare sig det är i det lilla formatet eller stora berör hennes skapelser existentiellt. Det finns ett före och efter.

Jun-Hi Wennergren Nordling, curator

torsdag 22/08
Var Stora baren
Vad Konst
När 17:00